Privacyverklaring

Introductie

Zorgkracht 12, gevestigd aan Leonard Springerlaan 35, 9727 KB te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens van Zorgkracht 12 zijn als volgt:

Het webadres van Zorgkracht 12 is: www.zorgkracht12.nl.

Het postadres van Zorgkracht 12 is: Leonard Springerlaan 35, 9727 KB te Groningen

Daan Elling is de Functionaris Gegevensbescherming van Zorgkracht 12. Hij is te bereiken via het e-mailadres info@zorgkracht12.nl.

Persoonsgegevens verwerkt door Zorgkracht 12

Zorgkracht 12 verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten van Zorgkracht 12 of omdat u deze gegevens zelf aan Zorgkracht 12 heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Zorgkracht 12 verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mail adres
  • IP-adres

Gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Zorgkracht 12 heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Het is voor Zorgkracht 12 niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat Zorgkracht 12 onverhoopt en zonder toestemming van een ouder of voogd persoonsgegevens heeft verzameld over een websitebezoeker die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@zorgkracht12.nl zodat Zorgkracht 12 deze gegevens kan verwijderen.

Zorgkracht 12 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor service doeleinden
  • Om producten aan u te kunnen leveren
  • Zorgkracht 12 analyseert uw gedrag op de website om daarmee de inrichting van de website te verbeteren en het aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Zorgkracht 12 verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang Zorgkracht 12 persoonsgegevens bewaart

Zorgkracht 12 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor alle persoonsgegevens nadat de gegevens bij Zorgkracht 12 bekend zijn geworden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zorgkracht 12 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Zorgkracht 12 sluit Zorgkracht 12 een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daan Elling is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking binnen Zorgkracht 12.

Cookies en/of vergelijkbare technieken die Zorgkracht 12 gebruikt

Zorgkracht 12 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat bij het (eerste) bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zorgkracht 12 gebruikt ten eerste cookies met een technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook worden deze cookies gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast heeft Zorgkracht 12 ook cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat Zorgkracht 12 in staat is gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft Zorgkracht 12 u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser te resetten zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Zorgkracht 12. Dat betekent dat u bij Zorgkracht 12 een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Zorgkracht 12 van u heeft naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorgkracht12.nl. Om te controleren of het verzoek door u is gedaan, verzoekt Zorgkracht 12 u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorgkracht 12 verzoekt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Tot slot wil Zorgkracht 12 u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Zorgkracht 12 uw persoonsgegevens beschermt

Zorgkracht 12 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk krijgt dat uw gegevens ondanks deze maatregelen niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft dat er sprake is van misbruik, neem dan contact op met Zorgkracht 12 via info@zorgkracht12.nl. 

© Zorgkracht 12, versie mei 2024