Wat en wie is Zorgkracht 12?

Samenwerken loont! In Zorgkracht 12, dé Noordelijke Zorgcoöperatie, zijn meer dan 20 kleinschalige jeugdzorgaanbieders uit Noord-Nederland verenigd. Dankzij de brede expertise onder onze leden kunnen we zorgen voor een integraal aanbod bij iedere hulpvraag. Dat maakt ons een aantrekkelijke partner voor zowel verwijzers als zorginkopers.

Omdat goede zorg geen wind tegen mag hebben

Jeugdhulp staat nooit op zichzelf

Een jeugdige is altijd onderdeel van een wijdere kring van mensen. Goede hulpverlening betrekt die omgeving bij de behandeling. Zorgkracht 12 werkt graag samen met het hele systeem om de jeugdige heen: gezinnen, ouders/verzorgers, onderwijs en andere zorgverleners. De jeugdigen staan bij ons voorop, en we investeren in de zelfredzaamheid van hun omgeving.

Samen voor betere zorg

Dankzij onze samenwerking bieden we meer kwaliteit. Doordat onze leden over de hele regio verspreid zitten, kunnen we vaak dicht bij huis hulp bieden. En omdat de leden van Zorgkracht 12 in verschillende zorgdomeinen actief zijn, kunnen we op iedere hulpvraag met een integraal aanbod reageren.

Effectiever en goedkoper

Zorgkracht 12 levert een positieve bijdrage aan de transformatie binnen de jeugdzorg. We pakken de handschoen op om jeugdzorg effectiever én goedkoper te maken, terwijl we toch hulp op maat kunnen bieden. Dat kunnen we omdat het bundelen van kleinere zorgaanbieders zorgt voor grote wendbaarheid en slagkracht. Daarbij zorgt het delen van overheadkosten voor een forse besparing. Dit alles zonder dat er op kwaliteit wordt ingeleverd.

Tijdlijn van de coöperatie

De leden van het eerste uur hebben Zorgkracht 12 in 2021 opgericht om kleinschalige zorg en de kleinschalige aanbieder in Noord-Nederland te faciliteren en te ondersteunen. Die missie staat drie jaar na de oprichting als een huis. Wij geloven in de kracht van kleinschalig. En dat blijven we doen, hoe groot we ook worden.

2021

Oprichting Zorgkracht 12 en toetreding van de eerste leden.

2022:

Eerste cliënten geplaatst bij aangesloten zorgaanbieders via Zorgkracht 12.

2023:

Focusgebied uitgebreid naar heel Noord-Nederland (Groningen, Drenthe, Friesland).

2024

Zorgkracht 12 breidt leden-netwerk verder uit en bereikt voor het eerst 30 leden.

Het bestuur

Zorgkracht 12 heeft een bestuur met een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 2 algemene bestuursleden. Alle bestuursleden zijn door de coöperatieleden uit hun midden gekozen. Een kleine organisatie zorgt voor ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken.

Het bestuur onderhoudt namens de coöperatie contacten met gemeenten, inkooporganisaties, verwijzers, onderwijsinstellingen, samenwerkingsverbanden, gecertificeerde instellingen en overige betrokkenen in de keten rondom de zorgvragers.

Esther Bronsema
Voorzitter
Karin van den Berg
Secretaris
Rik Lievers
Penningmeester
Miranda Bos
Algemeen bestuurslid
Bo Welboren
Algemeen bestuurslid
Daan Elling
Bestuursadviseur
Vacatures

Klik hier voor onze vacatures.

Veelgestelde vragen

Waarom een coöperatie?

Om kleinschalige zorg in Noord-Nederland een stevige stem te geven en ervoor te zorgen dat zorgverleners kunnen blijven doen wat ze goed kunnen: zorg verlenen.

Waar houdt Zorgkracht 12 zich mee bezig?

Als samenwerkingsverband van kleinschalige zorgaanbieders brengen we onze leden met elkaar in contact. We stimuleren en faciliteren onze leden om zo goed mogelijke hulp te bieden aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en hun gezinnen. Daarnaast behartigen we de belangen van onze leden bij gemeenten en andere inkooporganisaties.

Wat doen de leden precies?

Onze leden zijn kleinschalige zorgaanbieders. Ieder lid is anders, dat gaat van opvoeddeskundige tot gezinshuis, van kindercoach tot kleinschalige woonvoorziening. Voor meer over onze leden, kijk hier.

Hoeveel leden heeft Zorgkracht 12?

Zorgkracht 12 heeft 28 leden. Nieuwsgierig naar onze leden? Kijk dan hier.

Heeft Zorgkracht 12 plek?

Onze leden doen hun eigen intakes en beheren hun eigen plekken. Geen van onze leden bieden crisisplekken. Ons triageteam (link) kan je helpen bij het vinden van een passende plek.