Terug naar Leden

Fidato Zorg

Contactgegevens

Contactpersoon
Nadia Schiava
Telefoonnummer
06 47 40 86 63
Adres
Johann Faberlaan 81, Groningen

Over deze zorgaanbieder

Soort zorg
Wonen 18-
Kleinschalige woonvoorziening
Werkgebied
Drenthe
Doelgroep
Fidato Zorg levert begeleiding op maat aan jongeren met verschillende problematieken, gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking. Fidato Zorg is een kleinschalige organisatie waardoor het mogelijk is om de jongeren een op maat gemaakt traject aan te bieden.
Leeftijd
15 t/m 25 jaar
Zorgvraag
Cliënten met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving. Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle cliënten gaan naar school of werk of hebben een vorm van dagbesteding. Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit.
Expertise
Binnen het brede aanbod aan ondersteuning die wij kunnen bieden is er specialistische kennis aanwezig op de terreinen: • hechtingsproblematiek, • antisociale persoonlijkheidsstoornis, • borderline stoornis en • licht verstandelijke beperking (LVB). Op alle leefgebieden leveren we zorg en ondersteuning aan jongeren. Dit is gericht op zelfredzaamheid van de jongeren in de maatschappij.
Contractering
Via Zorgkracht 12